Dyrkningsskuffer

Dyrkningsskuffen er bygget av 100% Hardox stål fra SSAB og designet i samarbeid med spesialist på nydyrking med over 40 års erfaring.

De langsgående spilene er skjært ut i sin helhet. Skuffetennene er over 60cm lange og er spesielt egnet for å splitte stubber og rake kvist.

Skuffene leveres i følgende størrelser: 500l, 700l, 900l, 1150l, 1350l

GI-400DO, 6-8T

 • Gigant implemex dyrknings skuffe 400L
 • Skuffen har en bredde på 770cm, samt et S-50 feste som er standard.
 • Skuffen er produsert i Hardox slite stål. 

GI-550DO, 12-14T

 • Gigant Implemex Dyrknings skuffe 550L.
 • Skuffen har en bredde på 110cm, samt et S-60 Feste er standard.
 • Skuffen er produsert i Hardox slite stål.

GI-700DO, 14-18T

 • Gigant Implemex Dyrknings skuffe 700L.
 • Skuffen har en bredde på 990cm, samt et S-60 Feste som er standard.
 • Skuffen er produsert i Hardox slite stål.

GI-850DO, 14-18T

 • Gigant Implemex Dyrknings skuffe 850L.
 • Skuffen har en brdde på 116cm, samt et S-60 fest som er standard.
 • Skuffen er produsert i Hardox slite stål.

GI-900DO, 14-18T

 • Gigant Implemex Dyrknings skuffe 900L.
 • Skuffen har en brdde på 109cm, samt et S-60 fest som er standard.
 • Skuffen er produsert i Hardox slite stål..

GI-1150DO, 20-23T

 • Gigant Implemex Dyrknings skuffe 1150L. 
 • Skuffen har en bredde på 128cm,  samt et S-70 Feste som er standard.
 • Skuffen er produsert i Hardox slite stål.

.

GI-1350DO, 25-28T

 • Gigant Implemex Dyrknings skuffe 1350L. 
 • Skuffen har en bredde på 148cm, samt et  S-70 feste som er standard.
 • Skuffen er produsert i Hardox slite stål.

.